برگزاری کلاس تست دروس ریاضی و فیزیک پایه دهم:

برگزاری کلاس تست دروس ریاضی و فیزیک پایه دهم:

⚫این کلاس ها ویژه دانش آموزان دهک اول پایه دهم است.

⚫زمان کلاس ها : پنجشنه ها
⚫کلاس تست فیزیک: ۷/۳۰ الی ۹/۱۵
⚫کلاس تست ریاضی:۹/۳۰ الی ۱۱
⚫ کلاس تست فیزیک توسط جناب آقای کاوه وکلاس تست ریاضی توسط جناب آقای ساعتی تدریس می گردد.